Το κτήμα Μπενιός βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασιάς, μιας περιοχής ονομαστής για το εξαιρετικό της ελαιόλαδο.

Ο ελαιώνας μας περιλαμβάνει αιωνόβια ελαιόδενδρα ηλικίας τουλάχιστον 150 ετών ενώ η ελαιοπαραγωγή αποτελεί μακρά οικογενειακή μας παράδοση με παραγωγούς τριών γενεών που μοχθούν κάθε χρόνο με αγάπη και μεράκι για να εξάγουν το καλύτερο λάδι.